Miljøcertificering

 

Green Key

Miljøcertificeringsordningen Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke. Green Key gives til de af turistbranchens virksomheder, som gør noget ekstra for at beskytte miljøet. En miljømærket virksomhed skal derfor leve op til mange konkrete miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og gennem løbende kontrol.

Ordningen har rod i Danmark, men certifikatet er i dag tildelt over 2.200 virksomheder i flere end 45 lande. I Danmark er over 200 virksomheder Green Key-certificeret, herunder en lang række idrætsanlæg. Green Key er brugernes garanti for at have valgt en virksomhed af høj kvalitet, hvor der tages hensyn til miljøet.

En Green Key-certificering er bygget op over to systemer: De obligatoriske krav, som skal opfyldes for at komme i betragtning, og pointkriterierne, hvor 25 procent af de 89 forskellige kriterier skal opfyldes. Derudover skal der foreligge en energimærkerapport, miljøpolitik, en handleplan for det kommende år, en plan for personalet og en plan for affaldssortering. Kriterierne bliver løbende opdateret, og handleplanen revideres hvert år. Her skal der foreligge en forklaring til samtlige punkter, som skal være enten gennemførte, under udførelse eller forkastede.

Hvis du ønsker få mere information omkring Green Key, er du velkommen til at kontakte HI’s repræsentanter for Green Key:

Michael Simonsen, driftsleder i Glostrup Fritidscenter. E-mail: greenkey@me.com, mobil: 2890 6348

Kim Kupetz, driftsleder I Søby Svømmebad: E-mail: kiku@frederikshavn.dk, mobil: 2081 5036

Hvis du er interesseret i en gennemgang af anlægget sammen med en af vores miljøkonsulenter med henblik på en mulig certificering, så kontakt venligst HI’s sekretariat på e-mail: post@h-i.dk eller tlf. 5614 7444

Grøn rengøringsvideo

Green Key har udviklet en video på dansk og engelsk, som på bare 2 minutter giver råd om miljøvenlig rengøring. Lad rengøringspersonalet se den og de er klar til at gøre en grøn indsats.

Green Key erfa-møder

HI arrangerer to årlige erfa-møder for de idrætsanlæg, der er Green Key-certificerede. Disse arrangementer er så populære, at stort set alle certificerede anlæg er repræsenteret. Temaerne for HI’s Green Key-erfa-møder går lige fra vandbesparelser til affaldssortering – og ved hvert arrangement indgår inspirerende oplæg og virksomhedsbesøg, ligesom der lægges stor vægt på netværk og erfaringsudveksling deltagerne imellem.

”Green Key er en certificeringsordning, men det er også et netværk, hvor man kan trække på hinandens kompetencer, stille spørgsmål og få hjælp med projekter”.

Michael Simonsen, driftsleder i Glostrup Fritidscenter – og HI’s repræsentant for Green Key.

Green Key kursus

Green Key kurset henvender sig til nye og kommende anlæg certificerede med Green Key. Kurset er for miljømedarbejdere, der ikke tidligere har været på kurset, som er obligatorisk for alle anlæg med Green Key.

Programmet vil indeholde: Gennemgang af organisationen i Green Key, gennemgang af kriterierne, introduktion af miljøpolitik og handleplaner fra et af de deltagende anlæg.