Om HI

Hvem er HI?
HI – brancheorganisation og fagforening

HI er en brancheorganisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren. Vores medlemmer arbejder typisk som halinspektør, direktører, centerchef, idrætskoordinator eller idrætsinspektør. Vi har over 50 års erfaring med idræts-, kultur- og fritidssektoren – og den viden bruger vi aktivt til at sikre, at landets idrætsanlæg hele tiden udvikler sig og drives på en måde, der matcher fremtidens krav.

Vi lever i en tid, hvor brugernes ønsker og forventninger til faciliteterne i danske haller og idrætsanlæg er stigende, mens de økonomiske midler er faldende. Derfor er det HI’s fornemste opgave at rådgive idrætsanlæggene, så de har den bedste organisation, den mest effektive drift – og så de hele tiden udvikler på anlæggene til gavn for idrætsforeningerne og brugerne. Tiden kræver initiativ i form af nye aktiviteter og nye tiltag – og her spiller HI en vigtig rolle i at fremtidssikre landets idrætsanlæg.

Ud over at HI er en brancheorganisation, er vi også en fagforening. Med vores mange års erfaring er vi dem, der bedst kender til medlemmernes vilkår ude i idrætsanlæggene – og vi er dem, der forhandler overenskomst for medlemmerne. HI’s fagforeningsdel bidrager naturligvis med rådgivning og hjælp omkring overenskomstspørgsmål, pension, ny løn, forsikring og juridiske spørgsmål. Det er en stor hjælp i det daglige for vores medlemmer.

HI’s opbygning

HI er medlem af hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, FTF – en partipolitisk hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

Politisk ledes HI af en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg. HI’s øverste myndighed er foreningens hovedbestyrelse, som vælges på generalforsamlingen. HI’s daglige ledelse mellem hovedbestyrelsesmøderne varetages af Forretningsudvalget.

Decentralt er organisationen opdelt i 14 geografiske områder med hver deres ledelse. Opgaver omkring administration, drift af hjemmeside, årsmøde, brancheudstilling samt faglig rådgivning løses af et sekretariat, der ud over en fuldtidsansat formand tæller fire medarbejdere.

HI’s historie

Foreningen blev grundlagt i 1963, da tolv halinspektører mødtes for første gang for at udveksle erfaringer om drift af idrætsanlæg – og for at drøfte løn- og ansættelsesforhold.

  • 1968 udkom det første nummer af medlemsbladet “Idræt Kultur Fritid”
  • 1978 indgås den første overenskomst med Kommunernes Landsforening (KL)
  • 1982 indvies foreningens sekretariat i Taastrup
  • 1989 indvies foreningens sekretariat i Solrød Strand
  • 2001 indvier sekretariatet nye og større lokaler i Solrød Strand

I dag er HI tilsluttet FTF, der er en partipolitisk uafhængig hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. 74 forskellige organisationer arbejder i FTF sammen i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden.

A-kasse:

Medlemmer af HI arbejdsløshedsforsikres i FTF-A (hovedkontor telefon: 70 13 13 12).

Pension:

HI har pensions- og gruppelivsordning i PFA-pension. Ordningerne sikrer medlemmerne udbetaling ved alderspensionering, invaliditet og dødsfald.

Privatlivspolitik:

Her kan du læse HIs privatlivspolitik