Område 1 – København/Køge, Nordsjælland og Bornholm

Tidligere område 1, 2. og 15

Områdeformand:
Kai Strandgaard Hansen
Ishøj Idræts & Fritidscenter
Telefon 43 73 40 83
ksh@ishoj.dk

Områdebestyrelse:
Peter Jørgensen, Nexø Hallen
Kaare Jakobsen, Frederikssund Kommune
Finn Thorsøe, Furesø Kommune
Claus Madsen, Rudersdal Kommune

 

Næste møde afholdes:

Den 3 april 2018

Tilmelding kan ske til Kåre Jacobsen mail: kjako@frederikssund.dk og Kai S. Hansen ksh@ishoj.dk

Claus Madsen:  clma@rudersdal.dk  og Finn Thorsø fth@furesoe.dk

Prisen for dagens områdemøde er 200,00 kr.
Vi starter med morgenbord. kl. 09.00

 1. 09.30 Nyt fra foreningen V/ Kai S. Hansen
 2. 09.45 Valg af Områdeformand
  PÅ valg Kai S. Hansen (ønsker ikke genvalg)
  Forslag er Allan Brink Christensen fra Glostrup Idrætscenter
 3. 10.00 Valg af områderepræsentant
  På valg er Claus Madsen og Peter Jørgensen (ønsker ikke genvalg)
  Forslag ønskes
 4. 10.15 Forslag til emner for kommende områdemøder.
 5. 10.45 Rundvisning Frederikssund idrætsanlæg og nyt idrætsområde v / Kåre Jacobsen
 6. 12.15 Frokost

 

 

Referat fra områdemøde d. 5. april 2017