Område 2 – Vestsjælland, Sydsjælland og Lolland/Falster

Tidligere område 3, 4 og 5

Områdeformand:

Ebbe Edvardsen
Rudbjerg Hallen
Telefon 30 32 40 20
ebed@lolland.dk

Områdebestyrelse:

Morten A. Hansen, Nakskov IC
Henning Smidt Frederiksen, Sørbyhallen
Benny Petersen, Herlufmagle-Hallen
Henrik Specht Christensen, Vallekilde-Hørve Fritidsventer


 

Næste områdemøde:

HI – Områdemøde  (Område 2)

ONSDAG den 4. oktober 2017

 Kl.  10.00- 13.00

Vallekilde-Hørve Fritidscenter

Idrætsvej 3

4534 Hørve

 

Der indkaldes hermed til områdemøde i område 2, og der vil være følgende dagsorden.

 

1.      Velkomst og Brunch

2.      Orientering – info – Pensionsordninger

V/Jens Johan Nordentoft

Kundechef PFA Pension

3.      Nyt fra områdeledelsen

4.      Rekruttering af HI medlemmer

–          Diverse tiltag drøftes

–          Invitation af ikke medlemmer

–          Rekrutteringsprojekt HI

5.      Bordet rundt – nyt fra medlemmer.

6.      Næste møde (Evt. julefrokost sidst i januar)

7.      Evt.

Der sluttes af med en rundvisning

Pris pr. person kr. 125,- inkl. brunch. Tilmelding til mødet skal ske senest   onsdag den 27. september 2017 til områdeformand Ebbe Edvardsen på mail: ebed@lolland.dk  . tlf. 30324020

PS: Vi opfordrer samkørsel til det ”Nordvestsjællandske” 😉

 

Med venlig hilsen

Ebbe Edvardsen

Formand