Område 4 – Vestjylland, Midtjylland og Østjylland

Tidligere område 9, 10 og 12

Områdeformand:

Jørn Juul
Forum Horsens
Telefon 20 80 13 96
kujj@horsens.dk

Områdebestyrelse:

Per Hansen, Svømmecenter Nordvestbadet
Niels Jørn Mogensen, Voldum Hallen
Keld Schytt Nielsen, Bjerringbro Idrætspark
Jette MIchaelsen, Herning Svømmehal og Friluftsbad


 

 Områdemøde i område 4.

Dagsorden til mødet i Engesvanghallen, Dybdalsvej 3, Engesvang.

Torsdag den 26. april kl. 9.30.

 

Dagsorden.

Kl. 9.30 Kaffe og rundstykker.

Kl. 9.45 Michael Lindved byder velkommen til Engesvang.

Kl. 10.00 Overenskomsten.

  • Overenskomstforhandlinger OK18
  • Resultatet – eller står vi i en konflikt

Et meget aktuelt emne, vi er på nuværende tidspunkt ikke klar over hvor forhandlingerne ender, er vi i konflikt eller er der et resultat. HI som er en del af forhandlingskartellet, har arbejdet på højtryk den sidste måned, et meget spændende emne, jeg håber at det har interesse og vi medbringer sidste nyt.
Kl. 10.45 Samarbejde med bestyrelsen.

Indlæg fra Valdemar Haumand og Poul Søndberg.

De har begge mange års erfaring med bestyrelsessamarbejde og samspil med bestyrelser.

  • Hvad er ledelsesopgaver og hvad er bestyrelsesopgaver.
  • Hvordan kommunikerer man med en bestyrelse, hvad er vigtigt.
  • Økonomisk styring i et bestyrelsessamarbejde.
  • Udlejning og timefordeling i et samarbejde med en bestyrelse.
  • Personalespørgsmål – hvor går grænsen for vores information til bestyrelsen i disse sager.

 

Kl. 11.45 Nyt fra området, ordet er frit, erfaringsudveksling.

  • Hvis der er nogle der gerne vil deltage i områdebestyrelsen, vil vi gerne udvide udvalget.

Kl. 12.30 Frokost

 

Tilmelding til kujj@horsens.dk senest mandag den 23. april.

Deltagergebyr: Kr.  125,- inkl.. møde og frokost, faktura sendes efter mødet.

Vi håber på et godt fremmøde. Hvis der er spørgsmål til arrangementet rettes de til Jørn Juul 20801396.

 

P.v.a. områdeledelsen.

Med venlig hilsen

Jørn Juul