Barselsregler

Hvordan er reglerne når du skal på barsel

Løn og barselsdagpenge

Du er sikret dagpenge under din orlov, hvis du har optjent retten til at modtage dagpenge. (For at opnå ret til dagpenge på baggrund af arbejde, skal du for det første have været uafbrudt medlem af en a-kasse i et år. Derudover skal du inden for de seneste 3 år have haft en samlet indkomst på mindst 246.924 kr. (2022) som fuldtidsforsikret eller 164.616 kr. (2022) som deltidsforsikret.)

Retten til at få løn under orlov er derimod bestemt af din kontrakt, overenskomst eller andre aftaler afhængigt af, om du er offentligt eller privat ansat. Kig på hvad din ansættelseskontrakt siger om dine ansættelsesforhold. Hvis du er i tvivl så kontakt HI.

Derefter skal der laves to undersider som  man kan klikke på:

Ansat på overenskomst
Ansat på funktionærlov

 

Barsel og