Funktionærloven

Hvis du er ansat efter funktionærloven, vil din ret til løn under orlov som minimum være reguleret i funktionærloven. Bestemmelserne i funktionærloven om ret til løn under orloven omfatter kun moren.

I henhold til funktionærloven har du som mor ret til halv løn fra minimum fire uger før din forventede fødsel til 14 uger efter din fødsel. Hvis du føder før terminsdatoen, bliver din orlov med løn forkortet. Modsat bliver din orlov med løn forlænget, hvis du føder efter din terminsdato.

Dine rettigheder kan dog også være reguleret i en overenskomst, en lokal aftale med virksomheden eller i din kontrakt.

 

Fordeling af orlov med barselsdagpenge eller halv løn

Fire uger Morens ret til orlov frem til termin
To uger Fædreorlov efter fødsel
14 uger Morens ret til orlov efter fødsel
32 uger Forældres ret til orlov med dagpenge fra uge 15

Hvis du får hel eller delvis løn under orloven, er det din arbejdsgiver, der skal ansøge om barselsdagpenge for den periode, du modtager løn.

I den del af din orlov hvor du ikke modtager løn, skal du ansøge om barselsdagpenge. Du kan få barselsdagpenge i de dage, du ikke modtager løn. Du ansøger om dagpenge hos Udbetaling Danmark gennem Borger.dk. Det skal du gøre senest otte uger efter adoptionen eller otte uger efter din første fraværsdag uden løn.

Det er vigtigt, at du overholder fristerne, da det ellers kan betyde, at du ikke kan få udbetalt dagpenge for den periode, som ansøgningen gælder. Barselsdagpengene anses dog for at være ubrugte, og du kan ansøge om dem på ny i en ny orlovsperiode.

 

Hvis du vil arbejde under din orlov

Du har også mulighed for delvist at arbejde under din orlov. Således får du mulighed for at supplere dine barselsdagpenge og eventuelt forlænge din orlovsperiode tilsvarende.

Du kan for eksempel genoptage dit arbejde på halv tid til halv løn og tilsvarende halverede barselsdagpenge. Dette er noget der kan aftales med din arbejdsgiver og er således ikke en ret, men en mulighed.

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du delvist genoptager arbejdet under din forældreorlov. Derved kan du forlænge din orlov tilsvarende.

Delvis genoptagelse af arbejdet vil sige, at du genoptager arbejdet med en kortere ugentlig arbejdstid end den, du havde inden orloven. Der er to måder, hvorpå du kan genoptage arbejdet delvist: med en samtidig tilsvarende forlængelse af orloven eller uden.

 

Med en tilsvarende forlængelse
Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet delvist under din forældreorlov. På den måde kan du samtidig forlænge din orlov og dermed forlænge perioden med barselsdagpenge tilsvarende. Du kan for eksempel genoptage dit arbejde på halv tid i fire uger til halv løn suppleret med halve barselsdagpenge. Derved vil din forældreorlov på dagpenge blive forlænget med fire uger på deltid.

 

Uden en tilsvarende forlængelse
Hvis du genoptager dit arbejde delvist og ikke ønsker eller kan aftale at forlænge orlovsperioden tilsvarende, kan du udskyde den del, der ikke bliver afholdt. Så kan du eventuelt i et senere arbejdsforhold holde din udskudte orlov, hvis din arbejdsgiver vil indgå i den aftale.