Lønninger

Leder/Kommuner

Hvis du er ansat i en kommune er du ansat på HI’s overenskomst med KL for ledere i Idræts-, Kultur-, og Fritidssektoren. Overenskomsten indgår i Forhandlingskartellets fællesoverenskomst. Når du er overenskomstansat bliver dine grundlæggende ansættelsesbetingelser – regler for ansættelse, afskedigelse, lønforhold, arbejdstid mv. fastsat ved kollektiv aftale.

Ansættelsesbrev (overenskomstansættelse)

 • Du vil typisk have et ansættelsesbrev, der dels henviser til overenskomsten og dels fastsætter start/ansættelsesdato, pensionsforhold og løn. Som overenskomstansat er du naturligvis også omfattet af gældende lovgivning på arbejdsmarkedet, f.eks. Funktionærloven, og herunder er du omfattet af en række overordnede aftaler, herunder bl.a. Ferieaftalen, der indeholder aftalen om 6. ferieuge mv.

Overenskomstansat gennem aftale og/eller tiltrædelse af overenskomsten

 • Du er ansat i en selvejende institution, og har overenskomsten gældende for din ansættelse, fordi du enten har fået det indføjet i din kontrakt, eller din bestyrelse har tiltrådt overenskomsten som gældende for ledere af idrætsanlægget.

Læs overenskomsten her

Løn/Pension

 • Din ansættelses- løn- og pensionsvilkår reguleres gennem overenskomsten, og HI har forhandlingsret på overenskomstspørgsmål, herunder forhandling af lønforhold. Ofte ønsker ledere imidlertid selv at tage hul på bl.a. lønforhandlinger, og i de tilfælde står vi klar med rådgivning og vejledning med henblik på at få bedst mulige resultater.

Se lønsatser og satser for ulempetillæg for april 2023

Se lønsatser og satser for ulempetillæg for oktober 2022

HIs pensionssats er 18,07% pr. 1. april 2022

Dette er de aftalte stigninger i denne overenskomstperiode

Generelle lønstigninger

 • Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 %.
 • Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,01 %.
 • Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,90 %.
 • Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 %.
 • Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,81 %.

Der er generelle lønstigninger til alle på 2,55 % pr. 1. oktober 2022.
I OK21-forliget var der aftalt generelle lønstigninger på 1,90 % og
en forventet ekstra stigning fra reguleringsordningen på 0,30 %.
Reguleringsordningen udmønter dog mere end forventet, nemlig
i stedet en ekstra stigning på 0,67 %.
Af beregningstekniske årsager bliver resultatet en samlet
stigning på 2,55 % i forhold til nuværende lønninger.
Næste gang, der er generelle lønstigninger, er pr. 1. april 2023,
hvor der er aftalt en stigning på 0,30 %.

Pensionsbidrag beregnet på årsløn løntrin for april 2023

Oversigt over pensionsgivende årslønninger for april 2023

Leder/Selvejende Institution

 • Hvis du er ansat i selvejende institution, vil du typisk være ansat på en individuel kontrakt efter gældende arbejdsmarkedslovgivning.
 • Hvis du skal starte i en ny stilling, eller hvis der skal ske ændringer i din nuværende stilling, er det meget vigtigt for dig, at det sker på et sikkert og retvisende grundlag.
 • Du er ansat som leder, og som leder er du funktionær, og det skal fremgå af din kontrakt, at Funktionærloven er gældende i dit ansættelsesforhold, ligesom det også skal fremgå, at dine ferieforhold reguleres af Ferieloven.

Med tiltrædelsesoverenskomst

En hel del idrætsanlæg har tiltrådt HI’s overenskomst med KL, og er du ansat på et anlæg med tiltrædelsesoverenskomst, vil du endvidere være omfattet af overenskomsten, og du vil med fordel kunne orientere dig under beskrivelserne for overenskomstansatte.

Læs overenskomsten her

Løn

Som leder i en selvejende institution, skal du selv forhandle din løn med din bestyrelse, som er din arbejdsgiver. Vi giver dig råd og vejledning i forbindelse med lønniveau og forhandling.

Se lønsatser og satser for ulempetillæg for april 2023

Se lønsatser og satser for ulempetillæg for oktober 2022

 

Pension

Det er:

 • Vigtigt at du sparer op til din alderdom
 • Vigtigt at du sikre familien ved dødsfald
 • Vigtigt at du sikrer din familie og dig selv, hvis du skulle miste erhvervsevnen

Som leder i et idrætsanlæg bør du have en aftale om arbejdsmarkedspension, der består af både opsparing til alderdommen og risikodækninger. HI-pensionsordning oprettes i PFA.

HI’s pensionsordning i PFA indeholder dækning for kritisk sygdom.

Hvis du og din arbejdsgiver opretter din pensionsordning i henhold til HI’s overenskomstbestemmelser om pension, sikres du en pensionsordning med den til enhver tid gældende overenskomstaftalte sats, og en pensionsordning, der følger de til enhver tid gældende aftaler om pension.

HIs pensionssats er 18,07% pr. 1. april 2022

Dette er de aftalte stigninger i denne overenskomstperiode

Generelle lønstigninger

 • Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 %.
 • Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,01 %.
 • Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,90 %.
 • Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 %.
 • Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,81 %.

Der er generelle lønstigninger til alle på 2,55 % pr. 1. oktober 2022.

 I OK21-forliget var der aftalt generelle lønstigninger på 1,90 % og en forventet ekstra stigning fra reguleringsordningen på 0,30 %. Reguleringsordningen udmønter dog mere end forventet, nemlig i stedet en ekstra stigning på 0,67 %.

Af beregningstekniske årsager bliver resultatet en samlet stigning på 2,55 % i forhold til nuværende lønninger.

Næste gang, der er generelle lønstigninger, er pr. 1. april 2023, hvor der er aftalt en stigning på 0,30 %.

Pensionsbidrag beregnet på årsløn løntrin for april 2023

Oversigt over pensionsgivende årslønninger for april 2023

Gennemgang af din kontrakt og dine aftaler

Det er en rigtig god ide en gang imellem at få en gennemgang af ansættelseskontrakt og øvrige aftaler mellem dig og din arbejdsgiver, især er det vigtigt, at alt er ok, når du starter i ny stilling. Vi står altid til rådighed for at kunne få dine aftaler igennem med “tættekam”, så eventuelle misforståelser eller fejl kan blive rettet.

Som medlem af HI har du alle muligheder for at have kontrakter og øvrige aftaler på plads i din ansættelse.

Du skal bare kontakte sekretariatet – Joy Amandus Andersen på mail  ja@h-i.dk for en snak eller en aftale om gennemgang af dine ansættelsesforhold.