JUMPFOOD – et koncept til sundere mad på Idrætsanlæg

JUMPFOOD – et koncept til sundere mad på Idrætsanlæg

Jumpfood kommer fra projekt SMIL – Sundere Mad i Idrætslivet

Se projektbeskrivelsen for Sundere mad i idrætslivet gældende fra 2012-2014

Jumpfood

Tanken med Jumpfood var at udfordre den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænke indretning og markedsføring. Det skal være en sport at lave og tilbyde go’ mad i idrætslivet.

 

Ideen bag  Jumpfood er, at mad skal være lige så sjovt, sundt og udfordrende at spise, som det er at dyrke idræt.

Jumpfood er ikke bare en række madopskrifter, men derimod et koncept der kan tilpasses de lokale forhold og vilkår. Jumpfood hviler på en antagelse om at sund mad betaler sig, både for den der nyder maden og for forretningen der serverer den. Efterspørgsel er noget man selv skaber – og Jumpfood kan være middel hertil.

Jumpfood-opskrifter

Her finder du opskrifterne og principperne bag fra jumpfood. Opskrifterne er udviklet til at skabe appetit og god forretning – i tæt samspil med projektets parter.

Vidensgrundlag

Her er en oversigt over relevante materialer fra tidligere projekter, rapporter der indgår i projektets vidensgrundlag, samt publikationer der er produceret i forbindelse med projekt Sundere mad i idrætslivet.

Ideer til sundere mad i idrætslivet – inspiration og erfaringer fra udvalgte haller
af Tobias Egmose, Kræftens Bekæmpelse 2013.

Sundere mad i idrætslivet – bevægelser mod en sundere madkultur
af Tobias Egmose, Kræftens Bekæmpelse 2013.

Forebyggelsespakke – fysisk aktivitet
Sundhedsstyrelsen 2018.

Sund mad i idrætshaller – økonomiske perspektiver
af Jørgen Dejgård Jensen, Københavns Universitet 2010

Slutrapport for Mad i Bevægelse
af Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse 2007.

Børns kostindtag i idrætssammenhænge på hverdage og til stævner
af Pernille Vibe Rasmussen, SDU og Kræftens Bekæmpelse 2007.

Mad- og foreningskultur – mellem træghed og rummelighed
af Jonas Havelund og Bjarne Ibsen, SDU og Kræftens Bekæmpelse 2006.

Tredje halvleg – en undersøgelse af børn og unges madkultur i sportshaller
af Mine Sylow, Kræftens Bekæmpelse 2005.

Sporthalscafeterier som marked for nye sunde cateringprodukter
af Hanne Vig Flyger, Kræftens Bekæmpelse 2004.

Pejling af røg, mad og drikke i sportshaller og idrætsklubber
Sundhedsstyrelsen 2004.

Evaluering af Jumpfood

Fem fyrtårne og 25 frontløbere blev i 2012 udvalgt til at bane vejen for sund madrevolution i det danske idrætsliv. Den afsluttende evaluering viser, om og hvordan hallerne er lykkedes med at udskifte fastfood med slowfood.

 

Hovedresultater

  • Der er sport i go madProjektet SMIL har vist, at det er muligt at forandre madkulturen i idrætshaller, hvis man går hele vejen. Det kræver hårdt arbejde, en tydelig kommunal prioritering og at der afsættes nok ressourcer til at foretage ændringer i madudbuddet.
    Mod, risikovillighed og stærkt samarbejde mellem foreninger, kommuner, haller og lokale ildsjæle har været afgørende for, om det lykkedes at udskifte fritterne og slushice med Jumpfood i hallerne.
  • Jumpfood vurderes som et brugbart koncept mod en sundere madrevolution i hallerne. Der arbejdes med sundere madudbud på forskellig vis i de danske idrætshaller, da efterspørgslen stadig bliver større.
  • 4 ud af 7 succeskriterier vurderes til at være opfyldt ved projektafslutning, mens 3 er delvist opfyldt.
  • Virkeligheden viser dog også, at der stadig er lang vej igen, hvis alle danske idrætshaller skal sætte en ny national dagsorden for madudbuddet. Lavpraktiske forhold, mangel på ressourcer og økonomi udfordrer til stadighed de ildsjæle som ønsker at gøre en forskel.

Kræftens Bekæmpelse har gennemført evalueringen, som til projektstart og –slut har spurgt kommuner og haller til status af madudbuddet i idrætshallerne. Sammen med besøg og interviews i udvalgte haller og kommuner, var det muligt at sammenligne forandringen i løbet af projektets periode.

Download whitepaper med hovedresultater (pdf)

Jumpfood-materialer

Her finder du en samlet oversigt over alle de materialer, guides og vejledninger, du kan bruge i det daglige arbejde med Jumpfood.

Postkort og andet reklame-materiale ligger under menupunktet reklame.

Materialer til mad og emballage

Indretning

Vejledning til Jumpfood-konceptet

Personas