Lederservice

Baggrund

Omfanget af henvendelser til HI’s sekretariat med henblik på hjælp til afklaring af personalemæssige spørgsmål har inden for de seneste år været stærkt stigende.

Etablering

For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel tilbyder vi nu HI-Lederservice, der henvender sig til Idræts- Kultur- og Fritidsanlæg/Institutioner.

HI-Lederservice, den rigtige samarbejdspartner når:
  • De ansattes ansættelses- og arbejdsforhold trænger til et serviceeftersyn.
  • Der skal rekrutteres og ansættes ny leder og nye medarbejdere.
  • Kontrakter, job- og ansvarsbeskrivelser skal gennemgås og fornyes.
  • Ansættelsesretlige og personalejuridiske forhold trænger til opdatering.
  • Der er behov for at få udarbejdet personalepolitikker og sætte udviklingsaktiviteter i gang.
  • Der er brug for mere generel viden omkring personale- og ansættelsesforhold.
Priser:

Abonnementspriser og priser på konsulenthonorar fastsættes årligt hhv. i forbindelse med etablering af kontrakt for en konkret konsulentopgave.

Afgrænsning og Forbehold

HI’s lederservice kan ikke indgå i opgaver hvor:

  • der er opstået problemer/tvist mellem leder(HI-medlem) og bestyrelse
  • et anlæg/institution er stævnet med henblik på retslig forfølgelse af en tvist
  • rådgivning på en opgave vurderes at kunne skabe konflikt mellem HI på den ene side og myndigheder, advokater og/eller faglige organisationer på den anden.

Såfremt en konsulentopgave/opgaveforløb skulle udvikle sig i en sådan henseende, at en fortsættelse heraf skønnes at være i strid med HI’s øvrige interesser forbeholder HI Lederservice sig retten til at udtræde og dermed afslutte opgaven.

For yderligere information kontakt HI’s sekretariat tlf.: 56 14 74 44 

ABONNEMENT

Hotline service er i form af telefonisk/hurtig hjælp på personalejuridiske, ledelsesmæssige og praktiske spørgsmål.

Anlæg/ansatte: 1-5
Hotline service: 3 timer
Årspris ekslusiv moms: 5.000 kr.

 

Anlæg/ansatte: 6-10
Hotline service: 5 timer
Årspris ekslusiv moms: 7.500 kr.

 

Anlæg/ansatte: 11-20
Hotline service: 7 timer
Årspris ekslusiv moms: 10.000 kr.

 

Anlæg/ansatte: Over 20
Hotline service: 9 timer
Årspris ekslusiv moms: 12.000 kr.

 

Herudover giver abonnementet adgang til konsulent- og rådgivningstjeneste til 700 kr. ekskl. moms pr. konsulenttime, og mulighed for rabat på konsulenttimer ved køb af ”klippekort” med 10 timer for 6.000 kr. ekskl. moms.