Velkommen!

Styr på EL-sikkerheden ??

Sikkerhedsstyrelsen har i 2022 udstedt 24 påbud om at udbedre fejl og mangler i danske idrætsanlæg.

Sikkerhedsstyrelsen har i 2022 kontrolleret 105 idræts- og svømmehaller, og i den forbindelse udstedt 24 påbud om ændringer i el-installationer, mens 69 har fået vejledning om samme, mens blot 12 af de kontrollerede var i orden.

En generel problemstilling ved tilsynene var skader og manglende vedligeholdelse af elinstallationerne. Der var eltavler med skader i kapslingen, som skal beskytte mod at komme tæt på strømførende dele, og der var defekt elektrisk materiel, som burde have været udskiftet.

Sikkerhedsstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse om forholdene, som kan ses ved et klik her.

Selvom der er udstedt lidt færre påbud end ved en tilsvarende kampagne i 2020, er der fortsat for mange steder, hvor sikkerheden halter, og Sikkerhedsstyrelsen og HI er derfor gået i samarbejde om at følge op på forholdene.

Vi planlægger derfor sammen med Sikkerhedsstyrelsen et webinar den 11. april 2023, hvor generelle problemstillinger vil blive gennemgået, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Der ud over vil vi følge op med artikel i bladet samt nyhedsbreve.

Generalforsamling i HI

Sæt

SG-huset i Svendborg bliver i år rammen om HI’s ordinære generalforsamling, som finder sted den 9. maj 2023 – kl.10.00.

Kryds allerede nu datoen af, og få muligheden for at høre mere om HI’s virke og planer for fremtiden, ligesom du her får muligheden for at give dine mening til kende.

Forside idrættens branchedage
GreenSportFacility-Round

Spændende GSF 1-dages erfa-møde
den 20. marts 2023 – du kan nå det endnu

På dette GSF 1-dages erfamøde sætter vi bl.a. spot på byggeriet af ny skøjtehal i Gladsaxe, affaldshåndtering samt forskellige tekniske løsninger til forbedring af energiforbruget.

Vi har lagt et spændende og lærerigt program med fokus på grønne og bæredygtige løsninger.

Se mere om program og tilmelding ved et klik her

Tilmelding er fortsat åben, og vi glæder os til at se dig.

Forside

 Danmarks største Sports Facility Fair 2023

Vil blive afholdt
den 2. november 2023

KLIK HER
Danmarks største Sports Facility Fair 2023

nyhedsbrevstilmeldte

NYHEDSBREVE

Idrætsplatform
HI Generalforsamling 2016

HIs generalforsamling 2023

Vil blive afholdt 9. maj