Seniorudvalget

Formand for Seniorudvalget
John Sørensen

Seniorudvalget består af formand John Sørensen, Hans Chr. Nicolaisen og Leif Andersen

Læs her om Forretningsorden for Senior-Udvalget

 

Årsmøde HI-Seniorudvalg 2023

Afholdes tirsdag den 9.5.2023 – kl. 12.00 i SG Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg.

Mødet finder sted umiddelbart efter HI´s Generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Velkomst og valg af dirigent
  2. Orientering om arbejdet i SU
  3. Orientering om SU´s økonomi
  4. Valg
    1. Formand John Sørensen
    2. Udvalgsmedlem Hans Chr. Nicolaisen
  5. Eventuel

Vi håber, at I har mulighed for at deltage i Årsmødet denne dag. Vi vil gerne have en tilkendegivelse af om I deltager, hvis det er muligt. Ellers møder I bare op.

HI´s Generalforsamling afholdes samme dag fra kl. 10.00, her er er du også velkommen til at deltage.

Med venlig hilsen

John Sørensen
Formand for seniorudvalget

Tlf. 8174 5612