Seniorudvalget

Formand for Seniorudvalget
John Sørensen

Seniorudvalget består af formand John Sørensen, Hans Chr. Nicolaisen og Leif Andersen

Læs her om Forretningsorden for Senior-Udvalget

Årsmøde i SU 2022

Afholdes tirsdag den 3. maj 2022 – kl. 11.10 i Royal Stage, Milnersvej 39, 3400  Hillerød

Dagsorden:

  1. Velkomst og valg af dirigent
  2. Orientering om arbejdet i SU
  3. Orientering om SU´s økonomi
  4. Valg
  • 1 udvalgsmedlem (ledigt)
  1. Eventuel

Vi håber, at I har mulighed for at deltage i Årsmødet denne dag. Vi vil gerne have en tilkendegivelse af om I deltager, hvis det er muligt. Ellers møder I bare op.

HI´s Generalforsamling afholdes samme dag fra kl. 09.00-kl. 11.00. Her er du også velkommen til at deltage.

Med venlig hilsen

John Sørensen
Formand for seniorudvalget

Tlf. 8174 5612

Årsberetning SU – HI