Den ny ferielov

Ny ferielov

 

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Der gælder dog en overgangsordning fra den 1. september 2019.

Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, hvor du optjener og holder ferie i det samme ferieår. Din ferie er stadig 5 uger og med feriegodtgørelse eller løn.

Ferieåret ændres, så det starter den 1. september i stedet for den 1. maj.

I dag optjener du ferie fra januar til december og holder først ferien fra 1. maj i det efterfølgende kalenderår. Det vil sige, at ferie optjent fra januar til december 2018 afvikles fra den 1. maj 2019. Dette kaldes forskudt ferie.

Det bliver ændret til samtidighedsferie fra den 1. september 2020. Det betyder, at du kan holde din ferie samtidig med, at du optjener den.

Fx vil du efter 1 måneds ansættelse have optjent 2,08 feriedage, som du kan holde med det samme i den efterfølgende måned. Du skal derfor ikke vente til den 1. maj året efter, som du skal i dag.

Overgangsperioden

I 2019 vil du optjene ferie, som du plejer indtil den 31. august 2019. I perioden 01.01.19 – 31.08.19 optjener du 16,64 feriedage i alt, som du skal bruge i sommerperioden 01.05.20 – 30.09.20.

Den 1. september 2019 starter overgangen til den ny ferielov. Overgangen skal sikre, at du ikke skal holde dobbelt ferie fra den 1. september 2020, hvor samtidighedsferie indføres.

I perioden 01.09.19 – 31.08.20 optjener du 25 feriedage, som derfor indefryses i en ny feriefond.

Normalt skulle du bruge dem efter den 1. september 2020, men her overgår du til samtidighedsferie. Derfor bliver de 25 feriedage indbetalt til feriefonden og gemt, indtil du forlader arbejdsmarkedet, hvor du kan få feriedagene udbetalt.

Sommerferie og efterårsferie i 2020

Ønsker du at holde mere end 16,64 feriedage i sommerperioden 01.05.20 – 30.09.20, eller ønsker du at holde 5 dages ferie i efterårsferien i uge 42 i 2020, så skal du tænke på det allerede nu. Det vil nemlig kræve, at du overfører ferie til det, eller at du holder ferie på forskud efter aftale med din arbejdsgiver.

I uge 42 i 2020 har du fx kun optjent 2,85 feriedage, fordi du overgår til samtidighedsferie den 1. september 2020. Derfor vil du blive nødt til at overføre ferie fra sommerperioden 01.05.20 – 30.09.20, hvis du vil holde 5 dages efterårsferie i uge 42 i 2020.

Vil du beholde de 16,64 feriedage i sommeren 2020, så skal du i stedet sørge for at overføre ferie fra det forrige ferieår, som slutter den 30. april 2020. Det vil sige, at du allerede i det næste ferieår 01.05.2019 – 30.04.2020 skal gemme ferie, som du kan overføre til sommeren 2020. Ferieloven giver dig mulighed for at overføre ferie ud over 4 uger, men det skal ske efter aftale med din arbejdsgiver.

Ferie på forskud

Alternativt giver den nye ferielov mulighed for at holde ferie på forskud, dvs. at du kan holde 5 dages ferie i uge 42 i 2020, selvom du endnu ikke har optjent dem. Det kan dog kun ske efter aftale med din arbejdsgiver. Disse feriedage vil blive modregnet, hvis du fratræder, og du ikke når at optjene dem hos din arbejdsgiver forinden.