Det praktiske

Idrættens Branchedage er et nyt tiltag, og et nyt samarbejde mellem Idrætsplatformen, Idrættens Analyseinstitut, Vejen Idrætscenter samt HI.

Vi har lagt Vejen Konferencen sammen med vores traditionelle brancheudstilling Idræt, Kultur og Fritid sammen, idet vi har en tro på at de 2 arrangementer vil kunne generere flere besøgende til hinanden.

Dette afføder lidt ændringer i den måde, vi hidtil har set de respektive arrangementer på, og under alle omstændigheder har det givet os en række muligheder for at de 4 organisationer kan trække på hinandens ekspertiser og “specialer”, og på den måde udvikle arrangementet.

Specifikt i forhold til udstillingen, har vi udvidet udstillingsområdet betragteligt. Dette betyder flere udstillere, ligesom vi har bestræbt os på at få flere brancheområder med.