Green Sport Facility

Miljø kursus for medarbejdere og ledere på Idrætsanlæg

GSF / HI har tilrettelagt et kursus, som sigter mod at præsentere GSF-ordningen for det enkelte anlægs medlemmer, ligesom der arbejdes med udarbejdelse af miljømål og miljøpolitik for det enkelte anlæg

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere på Idrætsanlæg, der overvejer eller har besluttet at indtræde i Green Sport Facillities.

Medarbejdere og ledere på anlæg, der er tilknyttet, og som ønsker en opdatering kan ligeledes med fordel benytte kurset, idet indholdet afholdes på og tilrettes det enkelte anlæg.

Der udstedes kursus beviser til alle

Kursusprogram:

  • Velkomst ved HI’s GSF-konsulent
  • Præsentation af deltagere
  • Hvorfor GSF (her kommer den lokale leder på)
  • Introduktion til GSF og Hjemmeside og Facebook
  • Gruppearbejde med miljøpolitik og miljømål
  • Præsentation af mål og politik

Tidsramme:

Start kl.9.00 med kaffe og rundstykker

Frokost kl.12.00-12.30

Afslutning kl.14.00 med kaffe og kage

Der kan ansøges om støtte fra Den Kommunale Kompetancefond hvis anlægget er kommunalt drevet.

Dato: efter aftale

Kursussted: Dit anlæg.