HI-seminar 2017

HI afholder det årlige seminar, den 8. februar. Vi arbejder videre med den nye struktur i HI, blandt andet vil mentorordning være på programmet. Idrætsanlæggenes sociale bæredygtighed i lokalsamfundet vil der også sættes fokus på. Programmet vil blive udsendt i midten af januar, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 8. februar.

Som sædvanlig er der efter et spændende program hyggelig sammenkomst om aftenen.

Inviterede er:

Hovedbestyrelsen
Forretningsudvalget
Tillidsrepræsentanter
Områderepræsentanter
Udvalgsmedlemmer

Transport

Transporten godtgøres efter Hovedbestyrelsens refusionsregler, og vi opfordre folk til samkørsel.

Tilmeld dig senest den 12. januar 2017

Venlig hilsen
Jørgen Mosbæk

Hvor og hvornår?

Den 8. februar 2017
på Kursusstation Knudshoved
Fyrvej 1
5800 Nyborg

Tema: Midt i en omstillingsprocess

Program

Kl. 09.30 – 10.00
Ankomst og morgenmad

Kl. 10.00 – 19.00
Dagens program

Kl. 19.00
Middag og hyggelig sammenkomst.