Følg situationen over Coronavirus

Coronavirus er over os, og smitten er potentielt en risiko overalt, hvor mennesker er forsamlet. Herunder således også i Idrætshaller, arenaer mm.

På den baggrund har sundhedsmyndighederne fremsat anbefalinger til, hvordan man som arrangør forholder sig ved større forsamlinger med henholdsvis under og over 1000 mennesker. Anbefalingerne er givet for at mindske spredning af Coronavirus (COVID-19) mest muligt.

Myndighedernes anbefalinger er:

Arrangementer med mere end 1000 deltagere
Disse arrangementer bør aflyses, udskydes eller afholdes uden tilskuere

Arrangementer med færre end 1000 deltagere

  • Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.
  • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
  • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Hvis arrangøren vælger at gennemføre arrangementet, så er anbefalingen:

  • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd).
  • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.
  • At placere stole med større afstand end normalt og sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
  • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.
  • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (+45 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning.

Vi skal understrege, at situationen udvikler sig hele tiden, og at anbefalingerne ligeledes løbende opdateres.

Derfor anbefaler vi, at man hele tiden holder sig opdateret bl.a. via følgende nyttige kilder:
Coronasmitte.dk – Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona.
Den fælles myndighedshotline: Telefon 7020 0233
Sundhedsstyrelsen – indeholder blandt andet en Q&A.
Styrelsen for Patientsikkerhed – opdateringer på antal smittede og personer i karantæne.
Statens Seruminstitut
Udenrigsministeriet – rejsevejledninger.

Et andet relevant spørgsmål, der melder sig er, om man f.eks. kan aflyse arrangementer.

I og med, at man fra myndighedernes side i denne sammenhæng arbejder med anbefalinger frem for retningslinjer. må svaret være, at man kan aflyse med henvisning til sikkerheden. Dog er vi ladt i stikken i forhold til det økonomiske efterspil, og dette vil i reglen afhænge af den enkelte kontrakt, der er lavet i forhold til det enkelte arrangement.

Kontakt os gerne på post@h-i.dk, hvis du har specifikke spørgsmål.