Generalforsamling 2021

Ordinær Generalforsamling i.h.t. foreningens vedtægter

Generalforsamlingen afholdes den 8. juni 2021 – kl. 09.30 i

Skærbæk Centeret
Storegade 46
6780 Skærbæk

 

Du kan se Dagsorden, Beretning, SU Beretning 2020