HI Lederuddannelse

HI Lederuddannelse modul 1

Ledelse i Idræts- Kultur- og Fritidssektoren

Er du klar til at lede i fremtiden – og i dag?

Nu er det muligt at tilbyde en længe efterspurgt lederuddannelse, direkte rettet mod ledere af danske Idræts- og Kulturcentre. En anderledes og målrettet uddannelse, der sikrer en optimal ledelseskompetence hos de personer, der i dag er ledere i de danske Idræts- og Kulturcentre.

Som leder vil du i fremtiden, med den skræddersyede uddan-nelse i bagagen, være i stand til at lede nedad og udad til dine medarbejdere, men også opad i systemet, så samarbejds-partnere på kommunalt og politisk niveau modtager de infor-mationer, der er nødvendige for at kunne lede dig.

Hvordan flytter du dit personales holdninger og overbevis-ninger? Bruger du dit netværk som leder optimalt? Hvordan opfattes du som leder af omverdenen? Lær at få det positive frem hos medarbejderne – både ansatte, men også hos de mange frivillige kræfter.

Uddannelsen henvender sig direkte til ledere i Idræts-, Kultur-og Fritidssektoren med alle de menneskelige udfordringer funktionen indebærer.

Målet for uddannelsen

Målet med uddannelsen for ledere af Idræts og Kulturcentre er at opjuste-re deltagernes lederkom-petencer. Nutidens ledere af Idræts-og Kulturcentre kan efter uddannelsen lede optimalt, løfte deres viden, færdigheder, kom-petencer og holdninger. Både i det daglige, men også i høj grad i forhold til at skabe sig et inspireren-de netværk og være i stand til at håndtere frem-tidens Idræts og Kultur-centre. Målet med uddan-nelsen er:

 • at lederen skaber succes igennem andre og styrker sin profil.
 • at lære ledelse der sikrer resultater her og nu, men også i fremtiden.
 • at lederen er i stand til og-så at lede sig selv effektivt.
 • at lederen kan kommunikere og handle effektivt og menneskeligt.
 • at lederen kan motivere og udvikle sine medarbejdere, både ansatte og frivillige.
 • at lederen skaber en stabil drift og samtidig udvikler sin forretning.

 

Sådan underviser vi

Undervisningen er energifyldt, engagerende, nærværende, humørfyldt, motiverende og med god tid til den enkelte deltager. Der ligger hele tiden seriøsitet og alvor bag undervisningen.

Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg og praktiske øvelser, hvor udgangspunktet er dine personlige ek-sempler med medarbejdere og arbejdssituationer.

Der bliver brugt videoop-tagelse i undervisningen og træningen og givet feedback til deltageren. Læringen foregår hele tiden i forhold til det, der er konkret og praktisk brugbart for ledere i Idræts-, Kultur-og Fritidssektoren. Uddannelsen stiller store krav til deltageren og der er individuelle udfordringer, som tager sit udspring i netop din dagligdag som leder.

Netværk

Under uddannelses-og træningsforløbet vil vi gøre meget ud af netværksarbejdet, således hver leder får nøglen til at udbygge sit netværk, inspireres og skaber gode sociale forbindelser med ledere fra tilsvarende branche.

Hvem underviser?
Anders Oll fra OLL Uddannelseshus og Ricky Jørgensen fra (C-A-T) underviser på skift og sammen gennem uddannelsen. De har begge flere års erfaring fra idræts-og kultur-verdenen samt fra er-hvervslivet. De er branchekendt og kan derfor give undervisnin-gen en vinkel, der er nærværende for netop det du beskæftiger dig med og din funktion.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med HI -Organisation for ledende medarbejdere inden for Idræt-, Kultur -og Fritid.

Forløbet

 

Step 1: Indledende interview med lederen

Step 2: Enneagram Type Indikator Online

Step 3: Indledende 360 grader leder-måling online

Step 4: Modtagelse af lederens målbeskrivelse

Step 5: Lederen selv, selvledelse og ledelse

Step 6: Mål, strategier og handlinger

Step 7: Talent Modeling – Lær af de bedste

Step 8: Kommunikation og adfærd i ledelse 1

Step 9: Kommunikation og adfærd i ledelse 2

Step 10: Personlig indflydelse

Step 11: Konflikthåndtering og den vanskelige samtale

Step 12: Afsluttende 360 grader måling online

Step 13: Træning og vedligeholdelse

Step 14: Evaluering og certificering

Praktisk information

 

Pris: 44.500 ex moms. Inkluderet i prisen, forplejning, uddannelsesmateriale i form af en specialproduceret uddannelsesmappe, ETI (Enneagram Type Indikatorer), 360 grader le-dermålinger, 17 dage specifik og målrettet uddannelses og træning for lederen i et idræts – eller kulturcenter, interviews, MP3 afspiller og lydbog, mellemliggende opgaver samt interna-tionalt godkendt certificering med uddannelsesbevis.

Der vil være mulighed for at betale over 2 budget år.

Undervisere

Direktør, Enneagram– og NLP ekspert Anders Oll fra OLL Uddannelseshus og Direktør og underviser Ricky Jørgensen fra C-A-T, der underviser på skift.

Undervisningstidspunkter

Undervisningen foregår første dag mellem klokken 10.00 – 17.00 og anden dag mellem kl. 09.00 – 15.00

Deltagerantal

Hold oprettes ved minimum 12 deltagere og lukkes ved maksimum 25.
Ved flere end 25 deltagere oprettes der yderligere et hold og uddannelsestræningsforløb.

Tilmelding og spørgsmål

Anita Primdahl, 5614 7444, ap@h-i.dk
Anders Oll, 3050 1001, post@oll.dk
Ricky Jørgensen, 5122 0079 ricky@c-a-t.dk

Lederuddannelse modul 2

Ledelse og udvikling af fremtidens idræts- og kulturfaciliteter

”Ledelse af fremtidens Idræts- og Kulturfaciliteter”

Velkommen til dette uddannelsesforløb, som finder sted i samarbejde mellem HI og Idrættens Kompetence Center.

Udviklingen af fremtidens succesfulde idræts- og kulturfaciliteter stiller krav til både udvikling af de fysiske rammer og aktiviteter. Men fremfor alt stiller de krav til de ledere og medarbejdere som skal medvirke til denne udvikling.
Fremtidens leder skal kunne samarbejde med foreninger, kommunen, virksomheder og private borgere.
Fremtidens leder skal have forståelse for udviklingen på idræts- og kulturområdet i Danmark – herunder krav fra helt nye brugergrupper, som ønsker adgang til faciliteterne. Og denne viden skal omsættes til nye aktiviteter og organiseringsformer.
Løbende forandring og omstilling bliver normalen i fremtiden – og fremtidens leder skal skal kunne igangsætte succesfulde udviklingsprocesser med udgangspunkt i egen facilitet.Fremtidens leder skal aktivt kunne markedsføre faciliteten og formå at optimere indtjeningen fra flere forskellige kilder.

På uddannelsens arbejdes der med:
 • Befolkningens ændrede idrætsvaner og de afledte krav og behov til idrætsfaciliteter
 • Strategi- og udviklingsværktøjer
 • Igangsættelse og gennemførelse af forandringsprocesser
 • Personaleledelse, situationsbestemt ledelse og motivation af frivillige og medarbejdere.
 • Markedsføring, kommunikation og branding, brug af internet og sociale medier.
 • Oplevelsesøkonomi og Servicestrategier – hvordan udvikler vi gode oplevelser for brugerne.
 • Finansiering af fremtidens idrætsanlæg.
 • Sponsorering og fundraising.

Efter forløb har deltagerne fået værktøjerne til at påtage sig et aktivt lederskab på udviklingen af din egen facilitet.
Hele forløbet bygges op omkring udarbejdelsen af en strategi og udviklingsplan for deltagernes egne faciliteter, således at deltagerne ved afslutningen af forløbet har en konkret plan for det videre udviklingsarbejde på egen facilitet. Der vil være opgave løsning mellem modulerne.

Forløbet er bygget op om 14 dages undervisning inkl. overnatning, fuld forplejning og teambuilding aktiviteter for at styrke netværksdannelsen mellem deltagerne.
Uddannelsen finder sted i optimale og inspirerende rammer på Vejen Idrætscenter og Sportshotel Vejen.

Læs mere om lederuddannelsen her