Videnscenter

Hvad er Videncenter for Idrætsanlæg?

I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug for erfaring og visioner – og her spiller HI’s Videncenter for Idrætsanlæg en afgørende rolle.

Videncenter for Idrætsanlæg blev etableret i 2012 og er bygget op omkring et rådgiverforum og et netværk af idrætsledere. Formålet er at udnytte de mange ressourcer og kompetencer, der ligger blandt HI’s mange medlemmer og samarbejdspartnere.

De mange kompetente fagfolk tilknyttet Videncenter for Idrætsanlæg har sat skub i utallige bygge- og udviklingsprojekter i idrætsanlæg landet over. Nøglen til de mange gode resultater er, at rådgiverne i videncentret kender branchen og ved, hvordan man styrer en proces fra vision til virkelighed.

Hvad kan Videncenter for Idrætsanlæg?

I hverdagen har man i de fleste idrætsanlæg rygende travlt med at få tingene til at hænge sammen. Derfor kan det være svært at finde overskud til at realisere drømmen om at bygge ud, behovet for at styrke organisationen eller ønsket om at ændre på faste rutiner. Her bidrager rådgiverne fra Videncenter for Idrætsanlæg med kvalificeret hjælp til at få skabt et overblik, analysere hvad der er af ressourcer – og få sat en udviklingsproces godt i gang.

De faste rådgivere har hver deres kompetencer inden for blandt andet fundraising, organisationsudvikling, bygningsdrift, personaleudvikling, vedligehold, jura og projektledelse. Dermed besidder Videncentret al den nødvendige viden til at sikre optimal drift og fremtidssikret udvikling af idrætsanlæg.

Hvordan arbejder Videncenter for Idrætsanlæg?

Videncenter for Idrætsanlæg er ikke sat i verden for at presse et færdiglavet koncept ned over hverken personale, ledelse eller bestyrelse. Al rådgivning tager derfor udgangspunkt i de lokale behov, krav og ønsker, og teamet bliver samtidig suppleret med en eller flere ledere fra nogle af landets bedst drevne haller og idrætsanlæg. Målet er at yde professionel rådgivning og samtidig involvere det berørte personale i beslutningsprocessen fra første færd.

Videncentret henvender sig til alle interessenter på idrætsområdet; kommuner, haller og idrætsanlæg – selvejende enheder eller kommunalt drevne. I tæt samarbejde med det involverede personale udarbejder videncentrets rådgivere en plan for fremtiden, hvad enten der er tale om små specifikke opgaver, udvikling eller vurdering af driftsplaner eller etablering og udbygning af anlæg.